Rosenkors alkemiska bröllop

 

 

Av Katarina Falkenberg & Tommy Westlund

ISBN: 9789198104516

Häftad

96 sidor

Utgiven: 2016

 

Rosenkors alkemiska bröllop levandegör den eviga visdomen om hur rosen förenas med korset genom den alkemiska konsten. Mysteriet utgår från det heliga sjutalets transformation där människan genom de sju planetdagarnas process blir en riddare av den gyllene stenen, vilket anspelar på fullbordan i de vises sten.

 

Mysteriespelet är ett drama som gestaltar den inre esoteriska läran till alla som känner sig kallade. Vi har haft Christian Rosenkreuz alkemiska bröllop av Andreae som utgångspunkt men sedan gjort en fri tolkning. Verket förmedlar vår förståelse av bokens essens om alkemins heliga bröllop, baserat på mångårigt arbete med både alkemi och mysteriespel. Förhoppningen är att alla själva ska kunna gå igenom det alkemiska opusets förvandlingsprocesser av födelse, död, återuppståndelse och bröllop, likt en Fågel Fenix.

 

I dag, i dag, i dag, är kunglighetens bröllopsdag.

Om du nåtts av vårt bud, och kallats av Gud,

skall till berget du gå, med tre tempel uppå,

där vårt bröllop skall stå…