Hjärtats alkemi – Vägen till den levande graalen

 

 

Av Katarina Falkenberg & Tommy Westlund

ISBN: 9789198104523

Häftad

396 sidor

Utgiven: 2019

Pris: 390 kr

 

Längs med hjärtats väg finns en röd tråd som för människan in mot centrum av det egna väsendet under resan genom jordelivets vindlande och ofta snåriga livslabyrint. Den röda tråden vävs av kärlek, mod och tålamodig visdom och har utvecklats och förvaltats av de som älskar Sophia – de sanna filosoferna.

 

Endast det egna uppenbarandet av hjärtats transformativt explosiva kraft och välsignelse kan famna det evigas bröllop med den timliga människans natur inne i det heligaste av rum. För i djupet av hjärtats brudkammare sker den mest heliggörande alkemin då gudom och människa blir till ett enda rosenprytt flammande hjärta i den levande graalen.

 

I den här boken för vi samman dessa profeter, väktare, andliga utövare, konstnärer och mystika förkunnare av den hemliga läran om en tidlös kärlekens kyrka. De som av hela sitt hjärta och ofta med livet som insats eftersökt en hjärtats apokalyps, där pansarhårda kluster av vrede, rädsla och ignorans faller av så att hjärtat kan flamma upp av en helig eld och skina som ett klart ljus i mörkret.

 


 

 

Katarina Falkenberg och Tommy Westlund har grundat och driver Alkemiska Akademin som är ett centrum för den eviga alkemiska visdomen. Akademins syfte är att erbjuda alkemiska utbildningar, workshops, graalriddarutbildningar, mysteriespel transformerande resor och salonger för att sprida den västerländska visdomstraditionen till en bredare publik. Akademins förlag Arca Dei ger ut nyskrivna alkemiska böcker samt översättningar av klassiska verk.

 

Katarina är vd i Alkemiska Akademin och har studerat och praktiserat alkemi i 30 år. Hon är alkemisk terapeut och författare med en bakgrund inom teatern. Hennes alkemiska romaner Alkemistens röda längtan, som förlänades Paraceluspriset, och Den röda ängeln uppenbarar den hemliga lärans djupa mysterier. Katarina är även gnostisk präst, riddare och överste-prästinna i Sophiatemplet. Hon leder prästinneutbildningar, gudinnetjänster, imaginationer m m kring det gudomliga hjärtats väg.

 

Tommy är styrelseordförande i Alkemiska Akademin och har studerat och praktiserat alkemi och esoterik sedan 1990. Han är psykosyntesterapeut, apostolisk gnostisk biskop, riddare och adept inom västerlandets invigningsmysterier. Tommy är Ordensledare inom Rosencreuzarnas tradition och föreläser internationellt om den hermetiska vishetstraditionen.

 

Tillsammans har de författat Inre alkemiHjärtats alkemi – den hemliga och uppenbarade läranRosenkors alkemiska bröllop – Mysteriespel anno 2016 och Alkemi – det gudomliga verket samt ett dussintal utbildningskompendier inom den spagyriska konsten, planetalkemi, egyptisk alkemi, graalens traditioner, katarernas mystik m m.

 


Hjärtats alkemi – Vägen till den levande graalen

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

 

HYMN TILL SOPHIA 13

 

INTRODUKTION 15

 

1. HJÄRTATS ELLER MYSTIKERNS VÄG 17

 

2. DEN OKÄNDE FILOSOFEN 21
Om människans natur 22 · Om bönen 23 ·Om invigning 25

 

3. HJÄRTATS EMBLEM 26
Jag blir mjuk 27 · Jag är upplyst 28 · Jag är kurerad 29 · Jag fylls av sötma 30 · Jag är oskadd 31 · Jag är trogen 32 · Den som är törstig skall dricka 33 · Varken på denna sida eller den andra 34 · Genom prövningar och rädsla 35 · Betänk döden 36 · Jag kommer att stärkas 37 · Frid 38 · Vi är inte ensamma 39 · Från frukterna 40

 

4. VÄSTERLANDETS ALKEMI 41
Den konungsliga konsten 42 · Medeltidens och renässansens alkemi 43 · Alkemins syfte och omfattning 47 · Den alkemiska skapelsefilosofin 49 · Världsjälens kroppar 53 · Människans metamorfos till en sfinx 58 · Nicolas & Perenelle Flamel 59 · Fulcanelli 60 · Katedralernas gudomliga språk 60

 

5. AURORA CONSURGENS 62

 

6. SALOMOS VISHET & HÖGA VISAN 67
Att söka visheten 67 · Salomos kärlek till visheten 68 · Höga Visan 69

 

7. DEN SVARTA MADONNAN 71
Svart och skön 72 · Hednisk förebild 72 · Mänsklighetens moder 73 ·Den svarta Sophia 75 · Den förmörkade Maria Magdalena 77 · Hjärtats mörka kammare 79 · Saturnus och de svarta slöjorna på Livets träd 80 · Den fallna Sophia 81 · Drottningens exil 83 · Percival och den heliga graalen 84 · Motsatsernas förening 85 · Det gröna lejonet och de sju inseglen 85 · Den svarta graalstenen 86 · Sophias kröning 88 · Den hemliga läran 90 · Sophias återkomst 92

 

8. DUNDRET – DET PERFEKTA MEDVETANDET 94

 

9. KÄRLEKENS PROFETISSA 103
Sophia och hennes barn 105 · Sophias tempel 107 · Kung Salomo och drottningen av Saba 109 · Systraskap 111 · Broderskap 112 · De sju demonerna 114 · Hieros gamos 118 · Venusgudinnan hotar makten 122 · De dödsdömda 124 · Jesus och inte Maria är kyrkans problem 125 · Offret 126 · Andekroppen 127 · Maria – profetissa, prästinna och den heliga bruden 129 · Hemligheter kommer till Frankrike 133 · Graalen i Frankrike 134

 

10. MARIA MAGDALENAS EVANGELIUM 137

 

11. GNOSTICISM OCH GNOSIS 142
Gnosis som förlösning 143 · Gnostiskt mytarbete 145 · Myt och mönster 145 · Gnosticism som reaktionär rörelse 146 · Dualism eller monoteism? 148 · Elitism, hyliker, psykiker och pneumatiker 150 · Jesus och Kristus 151 · Sophia 151 · Gnostiska grundtankar 152 · Gnosticism idag 153

 

12. SOPHIA OCH HENNES BARN 155
Sophias fall 157 · Demiurgen 157 · Samael 158 · Asmodeus 158 · Salomos tempel 159 · Korsets väg 160 · Broder ljus och Broder mörker 161 · Den merkuriala skatten 163 · Syster ljus och mörker 164 · Människosonens kärlek och den återupprättade Sophia 165 · Hieros Gamos 167 · Den svärtade prinsessan 169 · Tro, hopp och kärlek 171 · Människans möte med det onda 171 · Metatron – helhetens ärkeängel 173 · Sophias alla barn 173 · Människodotterns bön 175

 

13. JUNGFRUN ÄR LIVETS DOTTER 176

 

14. KATARRÖRELSEN 178
Katarliturgi 179 · Albigenser och katarer 182 · Esclarmonde av Foix 184 · Slakten i Béziers 186 · Sången om Katarkrigen 187 · Iohannes 188 · Ritual för överföring av bön 189

 

15. TEMPELRIDDARNA 191
Ordens stiftande 191 · Ordens fortsatta verksamhet 194 · Medlemskap 195 · Ordens nedgång och fall 196 · Sankt Bernhard av Clairvaux 200

 

16. JOHANNITERNA 203
Johannes döparen 204 · Den esoteriska traditionen 206 · Människans bok om tio blad 208

 

17. DET GOTISKA UNDRET 211
Ur Areopagiten Dionysios mystika teologi 212 · Katedralernas prima och ultima materia 214 · Katedralernas matris 217

 

18. TRUBADURERNAS ERA 220
Trubadurdrottningen Eleonora av Akvitanien 222 · Trobairizen Beatriz de Dia 226 · Trobairizen Castelloza 228 · Slutet och förevigandet 230

 

19. GRAALENS MYSTIK 231
Graalens härkomst 234 · Graalens era 239 · Avalon 244 · Fiskarkonungarnas arv 250 · Gudarnas sten 259 · Svepduken och det heliga huvudet 267 · Arthursagan 270 · Graalens visdom 277

 

20. RIDDARKODEN 286
Riddarens bön 289

 

21. ARTHURS RESA NED I UNDERJORDEN 290
Annwyns plundring 293 · Kommentarer 295

 

22. KABBALANS MYSTIK 301
Kabbalans världsbild 302 · Den mänskliga själen 303 · Nefesh 304 · Ruach 304 · Neshamah 304 · De fyra kabbalistiska världarna 305 · Ondska 306 · Adam Kadmon 306 · Tetragrammaton 307 · Tzimtzum och tikkun 309 · Livets träd 309 · Keter – kronan 310 · Chokmah – visheten 311 · Binah – insikten, förståndet 311 · Chesed – nåden, storheten 312 · Gevurah – makten, rättvisan, styrkan 312 · Tifaret – härligheten, skönheten, barmhärtigheten 313 · Netzach – segern, evigheten 313 · Hod – majestätet, äran, glansen 314 · Jesod – fundamentet, grundvalen 314 · Malkuth – riket, kungadömet 315

 

23. SALOMOS BÖN 317
Salomos bön 318 · Genomgång av Salomos bön 319

 

24. DEN GYLLENE SKATTEN 325
Graalen i Montségur 325 · Rennes-les-Bains och slottet Blanchefort 327 · Boudets kod 328 · Bérenger Saunières fynd av kodade pergament 328 · Graven i Et in Arcadia ego 329 · Arkadiens gyllene alkemi 331 · Visdomens tron 332 · Notre-Dame-de-Marceille 333 · Det nya Arkadien 335 · Fåglarnas språk 337 · Maria Magdalenas lära 337 · Lasarus och de skinande äpplena 339 · Frukterna på Livets träd 341 · Jakobs stege och Tour Magdala 343 · Fruktan och under 343 · Rosenkorsets invigningsväg 345 · Jesus lever efter korsfästelsen 346 · S:t Antonius frestelser 347 · Venus pentagram 349 · Gyllene klädnaden 349 · Vävens synkroniciteter 350 · Sion 350 · Antigraalströmningen 351 · Skatten i den blomstrande kullen 351 · Bugarach heliga berg 352 · Den levande guden 353 · Graalen i kyrkan 354 · Den heliga bruden i Salomos Tempel 355

 

25. DEN RÖDA ORMEN 358

 

26. GICHTELS PLANETSIGILL 366
Basövning 367 · Fördjupningsoperation med planeternas insegel 367

 

27. ARKENS HELIGA OPERATION 370

 

28. ISISRITEN 374
Introduktion 375 · Förberedande läsning 376 · Templets beredning 377 · Persefone 380 · Afrodite 383 · Lotushovet 385

 

29. HJÄRTATS BÖNER & HYMNER 387
Enhetens bön 388 · Herrens bön 388 · Moderns bön 388 · Duadens utstrålning 389 · Hymn till månen 389 · Hymn till solen 390 · Treenighetens eld 391 · Åkallan av de fyra Ärkeänglarna och den heliga graalens änglar 391 · Det flammande röda hjärtat 392 · Hjärtats sigill 392 · Isis & Osiris hymn 392 · Evas evangelium 393 · Hymn till Maria Magdalena 393 · Hymn till den röde Konungen 393 · Maria Magdalena, Apostlarnas Apostel 393 · Hymn till Svarta madonnan 394

 

TACK 395

 

OM FÖRFATTARNA 396