Monthly Archives: april 2020

Frimurerisk recension av vår bok Alkemi – det gudomliga verket

Det mest allomfattande och kanske också mest lättillgängliga som skrivits på svenska om alkemi utgavs förra året av vår broder Tommy Westlund och Katarina Falkenberg. De har båda vigt sina liv åt att förstå den konungsliga konsten och att undervisa i dess utövande. I ”Alkemi – det gudomliga verket” har de försökt att samla hela sitt kunnande i ämnet.

Boken är språkligt välskriven men också finurligt uppbyggd så att både den helt oinvigde och den mycket kunnige får behållning av läsningen.

Boken avslutas med en del rubricerad Praktik. I denna finner vi en mängd meditationer och övningar som bygger vidare på det som förklaras och beskrivs i bokens tidigare delar. Med dessa övningar kan läsaren alltså få uppleva alkemi i sitt inre laboratorium och omvandla en teoretisk kunskap till upplevd förståelse. Denna del beskriver också själva den alkemiska transformationsprocessens olika stadier i detalj. Häri ligger författarnas tveklöst viktigaste bidrag.