Alkemi – det gudomliga verket

Av Katarina Falkenberg & Tommy Westlund

ISBN: 9789198104509

Inbunden

616 sidor

Utgiven: 2018 (Andra tryckningen 2021)

Rek pris: 750 kr

Alkemi är världens äldsta visdomslära och har fram tills nu varit en hemlig tradition som endast förmedlats till de utvalda och ofta genom ett kodat språk. Alkemi rör nämligen det som inget i världen kan överträffa – det gyllene medvetandets eviga liv.

Alkemin visar vägen in i tillvarons djupaste mysterier, där vår egen essens – vårt guld – kan uppenbaras. Genom alkemin kan vi förverkliga vår fulla potential, få tillgång till våra dolda gudomliga förmågor och nå själslig helhet. Alkemistens arbete handlar om att göra det omöjliga möjligt – att uppnå odödlighet. Men vad innebär det egentligen att vara odödlig och hur skapas den mytomspunna evighetskroppen i alkemin?

Symbolen för denna fullbordan kallas de vises sten eller de vises guld och benämningen avslöjar att det slutgiltiga målet är lika hårt och manifest som en sten, lika skinande och okorrumperat som det finaste guld och äger all världens visdom. Metaforen för alkemistens transformation av de destruktiva och söndrande krafterna till att bli något högst förädlat och levandegörande, gestaltas såsom omvandlingen av det mörka blyet till det glänsande guldet. Denna mirakulösa process är hemligheternas hemlighet om de alkemiska bröllopen som denna bok vill bringa nycklar till.

Den alkemiska visdomsvägen leder bortom alla befintliga religioner, bortom givna dogmer och gamla matriser, till den gyllene erans manifestation såsom paradisets återkomst på jorden.

För första gången presenteras det gudomliga verket i sin helhet av författare med lång erfarenhet av alkemi. Boken förmedlar alkemins historik, filosofi och praktik och leder fram till hur läsaren själv kan bli en alkemisk mästare i sitt eget liv. Härigenom blir man en gudomlig medskapare i både sin egen och hela skapelsens förädlingsprocess, såsom en sann filosof i kärlek till visheten.


Katarina Falkenberg och Tommy Westlund har grundat och driver Alkemiska Akademin som är ett centrum för den eviga alkemiska visdomen. Akademins syfte är att erbjuda alkemiska utbildningar, workshops, graalriddarutbildningar, mysteriespel transformerande resor och salonger för att sprida den västerländska visdomstraditionen till en bredare publik. Akademins förlag Arca Dei ger ut nyskrivna alkemiska böcker samt översättningar av klassiska verk.

Katarina är vd i Alkemiska Akademin och har studerat och praktiserat alkemi i 30 år. Hon är alkemisk terapeut och författare med en bakgrund inom teatern. Hennes alkemiska romaner Alkemistens röda längtan, som förlänades Paraceluspriset, och Den röda ängeln uppenbarar den hemliga lärans djupa mysterier. Katarina är även gnostisk präst, riddare och överste-prästinna i Sophiatemplet. Hon leder prästinneutbildningar, gudinnetjänster, imaginationer m m kring det gudomliga hjärtats väg.

Tommy är styrelseordförande i Alkemiska Akademin och har studerat och praktiserat alkemi och esoterik sedan 1990. Han är psykosyntesterapeut, apostolisk gnostisk biskop, riddare och adept inom västerlandets invigningsmysterier. Tommy är Ordensledare inom Rosencreuzarnas tradition och föreläser internationellt om den hermetiska vishetstraditionen.

Tillsammans har de författat Inre alkemiHjärtats alkemi – den hemliga och uppenbarade läran och Rosenkors alkemiska bröllop – Mysteriespel anno 2016 samt ett dussintal utbildningskompendier inom den spagyriska konsten, planetalkemi, egyptisk alkemi, graalens traditioner, katarernas mystik m m.


Alkemi – det gudomliga verket

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INTRODUKTION

FÖRORD 15

HERMES SMARAGDTAVLA 19

INTRODUKTION TILL ALKEMI 21

HISTORIK

1. ÖVERSIKT AV ALKEMINS HISTORIA 27

Den egyptiska alkemin 29 · Medicinernas besvärjelse 31 · Den grekiska alkemin 31 · Zosimos & Theosebeia 36 · Den kinesiska alkemin 39 · Den arabiska alkemin 40 · Västerlandets alkemi 42 · Nicolas & Perenelle Flamel 45 · Alkemins renässans 47 · Paracelsus 47 · Jakob Böhme 48 · Rosenkorset 50 · Federico Gualdi 51 · Alkemins mörka tidevarv 54 · Alkemins gryende ljus 55 · Mary Anne Atwood 56 · Fulcanelli 57 · Carl Gustav Jung 58 · Julius Evola 61 · Den uppvaknande solen 62

2. DEN ALKEMISKA ISIS 65

Profetissan Isis till sin son Horus 68

3. HERMES TRISMEGISTOS 70

Hermes Trismegistos gyllene traktat 75

4. MARIA PROFETISSA 77

FILOSOFI

5. DEN ALKEMISKA SKAPELSEFILOSOFIN 83

Från enhet till mångfald 85 · Det endas återlösning 87

6. PRIMA MATERIA 90

Den svarta madonnan 93

7. DE TVÅ KRAFTERNA 97

Involution & evolution 97 · Solve & coagula 98 · Gott och ont 99 · Konungen & drottningen 100

8. DE TRE ALKEMISKA PRINCIPERNA 104

Naturens transmutation 105 · Merkur 106 · Svavel 108 · Salt 109 · Rosencreuzarnas tre principer 110 · Hjärnes tre principer 111

9. DET ALKEMISKA MEDVETANDETS KROPPAR 112

Världssjälens kroppar 112 · Kropp, själ & ande 113 · Fysisk kropp, astralkropp & eterkropp 114 · De alkemiska kropparna 115

10. DE FYRA ELEMENTEN 117

Elementens beklagan inför Skaparen 118 · Eld 121 · Vatten 122 · Luft 123 · Jord 124 · Rosencreuzarnas fyra principer 125 · De fyra elementens riken och keruber 126 · Aristoteles elementlära 127 · Den hippokratiska medicinen 128

11. DE ALKEMISKA ELDARNA 131

Den himmelska elden 133 · Den centrala elden 133 · Naturens fontän 135 · Den hemliga elden 137 · Filosofernas osynliga och mest hemliga ockulta eld 143 · Den allmänna elden 143

12. KVINTESSENSEN 145

Etern 146 · Mörkrets och nattens son 146 · Quinta essentia 146 · Azoth 149 · Alla tings ursprungliga essens 151 · Kvintessensens utvinnande 153

13. FILOSOFERNAS MENSTRUM 159

Vattnets skatt 160 · Bränt och filosofiskt vin 161 · De olika rikenas menstrum 164 · Vinets essens 165 · Det filosofiska vattnet 165 · Filosofernas vatten 167

14. ALKEMINS ÅTERLÖSNING 168

Hexagrammet 168 · Palingenesi 169 · De makrokosmiska palingenesierna 170 · De mikrokosmiska palingenesierna 172 · Tidsåldrarna 177

15. EGYPTISK ALKEMI 181

De sju egyptiska själarna 181 · Den egyptisk-alkemiska myten 182 · De egyptiska operationerna 185

16. DE SJU ALKEMISKA UTVECKLINGSOPERATIONERNA 187

De sju utvecklingsserierna i inkarnationens verk 188

17. PLANETER, ÄNGLAR & METALLER 195

Det heliga 7-talets krafter 195 · De sju planetariska nivåerna 198 · Månen 202 · Gabriel 203 · Silver 203 · Merkurius 206 · Rafael 206 · Kvicksilver 207 · Venus 209 · Anael 209 · Koppar 210 · Solen 212 · Mikael 213 · Guld 213 · Mars 216 · Kamael 216 · Järn 217 · Jupiter 219 · Sachiel 219 · Tenn 220 · Saturnus 222 · Tzapkiel 222 · Bly 223 · Medicinens karaktär och metallernas regim 224

18. FÖREGÅNGARE & MOTSTÅNDARE 225

Sandalphon 227 · Metatron 231 · Lucifer 234 · Samael 237 · Graalens änglar 239

19. DE 14 ALKEMISKA OPERATIONERNA 242

Operation 1 – Destillatio 244 · Operation 2 – Extractio 245 · Operation 3 – Fermentatio 246 · Operation 4 – Mundificatio/Ablutio 247 · Operation 5 – Separatio 248 · Operation 6 – Putrefactio 249 · Operation 7 – Calcinatio 250 · Operation 8 – Mortificatio 251 · Operation 9 – Solutio 252 · Operation 10 – Sublimatio 253 · Operation 11 – Coniunctio 254 · Operation 12 – Coagulatio 255 · Operation 13 – Proiectio 256 · Operation 14 – Multiplicatio & Exaltatio 257

20. MÄNNISKANS TRANSFORMATION FRÅN BLY TILL GULD 259

Nigredo 260 · Hinder 264 · Albedo 265 · Hinder 269 · Citrinitas 271 · Hinder och hjälp 276 · Rubedo 278 · Hjärtats bön 280 · Bortom det svarta hålet 281

21. DE FYRA FASERNA OCH LIVETS TRÄD 283

Facklor, ljus och brillor 286

PRAKTIK

22. ALKEMISKA BÖNER 289

Enhetens bön 289 · Duadens utstrålning 290 · Hymn till månen 290 · Hymn till solen 291 · Treenighetens eld 292 · De fyra ärkeänglarnas åkallan 292 · Kvintessensens femfaldiga bön 293 · Hexadens manifestation 294 · Sjustjärnans åkallan 295 · Det åttonde husets bön 297 · Niotalets emanation 297 · Det flammande hjärtat 298

23. DET ALKEMISKA ARBETETS REDSKAP 299

Begrundan 300 · Imagination 300 · Tolkningsnyckel 301 · Anda 303 · Blod 304 · Den alkemiska ugnen 305 · Det alkemiska kärlet 307 · De transformativa krafterna 310

24. DET ALKEMISKA RUMMET 313

Oratoriet 314 · Laboratoriet 316 · Mediatorn 317 · Sammanfattning 318

25. GRUNDLÄGGANDE ALKEMISK IMAGINATION 320

Att skapa det alkemiska rummet 321 · De tre alkemiska principerna 322 · Imagination genom faserna 323

26. ALKEMISKA DJURARKETYPER 326

Det gröna arbetet 327 · Det gröna lejonet och solen 328 · De kämpande vilddjuren 330 · Hjorten 333 · Enhörningen 333 · Ouroboros 336 · Det röda lejonet 339

27. PRIMA MATERIAS PRAKTIK 341

Den merkuriala elden 341 · Eldens nycklar 343 · Den alkemiska fontänen 343 · Prima materia 345 · Prima materias nycklar 345 · Imagination – den Svarta Madonnan 347

28. NIGREDOS PRAKTIK 349

Nigredos nycklar 351 · Gichtels planetsigill 353 · Basövning 354 · Fördjupningsoperation med planeternas insegel 354

29. ALBEDOS PRAKTIK 357

Albedos nycklar 361 · Uppenbarelseboken 362 · Det merkuriala medvetandet 363 · Påfågelns färger 366 · Minnesmeditation 368 · Imagination – alkemiska mästare 368

30. CITRINITAS PRAKTIK 370

Citrinitas nycklar 374 · Kvaternitetsmodellen 375 · Den gnostiska kvaterniteten 378 · Gnostisk begrundan 379 · Den egyptiska kvaternitetens praktik 380 · Psykets och själens kvaternitet 382 · Kvaterniteten och kaducéstaven 383

31. RUBEDOS PRAKTIK 386

Rubedos nycklar 387 · Den teosofiska människan 388 · Teosofisk imagination 389 · Den alkemisk-kabbalistiska kvaterniteten 390 · Fågel Fenix soloperation 392 · Det gudomliga verkets sju operationer 394 · Den nya människans bön 400

32. DE TRE ALKEMISKA BRÖLLOPEN 401

De alkemiska bröllopen i kristen hermetisk lära 403 · Inkarnationen – prima materia 405 · Dopet och det vita bröllopets transformation 408 · Förklaringsberget och det gula bröllopets transfiguration 410 · Återuppståndelsen och det röda bröllopets transmutation 412 · De två brödernas enande 413 · Återuppståndelsen 415 · Motståndets gestaltningar 416 · Vredesvinet 418 · Korsvägen 420 · Rosenkransen 422 · Förlösning av fallet genom det röda bröllopet 425 · Arkens heliga operation 430

33. DE ALKEMISKA KROPPARNAS STENAR 433

Den filosofiska utvecklingen 435 · Den mikrokosmiska transcendensen 437 · Den makrokosmiska transcendensen 438

34. SATURNUS BLYKROPP 440

Nycklar till blykroppens rening 442 · Naturens fontän 444 · De två mikrokosmiska solarna 445 · Blykroppens kvadratur 446 · Den kubiska stenen 447 · Offrande till templets präst 448

35. MÅNENS SILVERKROPP 450

Nycklar till silverkroppens transformation 451 · Saltkroppens återbördande 452 · Silverkroppens månsfär 452 · Operationen för den första palingenesin 453

36. MERKURENS ÄNGLAKROPP 462

Nycklar till änglakroppens transfiguration 463 · Den gyllene merkurens sfär 464 · Att generera den merkuriala änglakroppen 465 · Ritual för att generera änglakroppen 469 · Operationen för den andra palingenesin 470 · Den andra palingenesins ritual 472 · Att uppenbara änglamerkurens ägg 472

37. SOLENS GULDKROPP & DE VISES STEN 475

Nycklar till guldkroppens transmutation 476 · Helhetens röda sol – exaltatio 477 · Preparation inför skapelsen av det Regenererade Livets träd 479 · Den tredje palingenesin: det Regenererade Livets träd 482 · Människans metamorfos till en sfinx 485 · Guldkroppens manifestation i världen 486 · Serafernas heliga eld 489 · Det nya Jerusalem 490 · Fågel Fenix transmutation 491 · De vises sten 493

38. ROSARIUM PHILOSOPHORUM 496

APPENDIX

I. ZOSIMOS VISIONER 523

II. MARIA PROFETISSAS PRAKTIK I DEN ALKEMISKA KONSTEN 528

III. DEN ALKEMISKA MÄSSAN 533

IV. LIBAVIUS OM FILOSOFERNAS STEN 539

V. RULANDUS OM PRIMA MATERIA 543

VI. EUGENIUS PHILALETHES MAGISKA AFORIMSER 547

VII. VISDOMENS SANNA OCH ÄKTA STEN 550

VIII. HEMLIGHETERNAS HEMLIGHET 560

Den Stora Konsten 561 · Sammanfattad uti XII Tavlor 561 · Herkules XII Arbeten 564 · Korta, men dock ena och sanna processen av de vises sten 567

IX. SALOMOS KABBALISTISKA TECKEN 568

BILDREGISTER 573

LITTERATURFÖRTECKNING 586

REGISTER 591

STORT OCH INNERLIGT TACK TILL 612

OM FÖRFATTARNA 613